Gør en forskel

 

Velkommen til Dansk Flygtninge Hjælp – Horsens

Har du lyst til at møde nye mennesker og bidrage til forståelsen mellem forskellige kulturer, så bliv frivillig ved at melde dig her hos Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Horsens.

Du behøver ikke af have specielle faglige kompetencer, men skal have interesse for at møde andre mennesker og andre kulturer. Indsatsen vil typisk være 2-3 timer om ugen, alt afhængig af den aktivitet du vælger. Uanset hvem du er, og hvor du bor kan du være med til at gøre en forskel for flygtninge, og indvandrere og deres efterkommere. Du kan være med til at styrke de nye borgeres muligheder for at deltage aktivt i det danske samfund og dermed give dem de bedste forudsætninger for at leve et positivt og deltagende liv i Danmark.

Kontaktperson: Bettina Bach – Tlf. 4232 1385 – Email: bettina@botrivsel.dk.

Frivilliggruppen i Horsens er en projektgruppe under Dansk Flygtningehjælp. Vi er en gruppe af almindelige mennesker på lidt over 35 personer, der deltager aktivt i opgaver, som kan etablere en bedre kontakt mellem danskerne og mennesker med anden etnisk baggrund. Frivilliggruppens formål er at støtte flygtninge og indvandrere så de oplever sig som ligeværdige medborgere i Horsens kommune. Frivilliggruppen arbejder i overensstemmelse med Dansk Flygtningehjælps formål og på grundlag af en samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp. Dansk Flygtningehjælp i Danmark arbejder for at fremme integration af flygtninge, og indvandere og efterkommere i lokalsamfundet.

Få mere og viden om det frivillige arbejde i Dansk Flygtningehjælp hér

Når du bliver frivillig i Dansk Flygtningehjælp får du adgang til et stort netværk af 5.000 frivillige, som beskæftiger sig med integration på frivillig basis. Dansk Flygtningehjælp støtter din indsats med information, tilbud om kurser, konsulentstøtte m.m.

Du kan læse mere om rammerne for Dansk Flygtningehjælps frivillige indsats hér

Gør en forskel – Meld dig som frivillig. Vi har i Frivilliggruppen i Horsens følgende aktiviteter, som du kan melde dig til:

    • Sproghjælpere på Sprogcenter Midt, Horsens afdeling
    • Lektiehjælpere på Social- og Sundhedsskolen
    • Frivillig på integrationscentret, hvor flygtninge aktiveres
    • Kontaktperson for nye flygtninge
    • Kontaktperson for flygtningefamilier

Som frivillig tilbydes du relevante kurser i forhold til opgaven, samt deltagelse i netværksmøder for alle frivillige i vores gruppe.

Før opstart som frivillig tager vi en snak med dig, om dine ønsker og muligheder. Kørsel til det frivillige job dækkes, du er forsikret i dit frivilligjob og bliver en del af vort frivillige fællesskab. Ved behov kan du efterfølgende få en udtalelse i forhold til kompetencer i forbindelse med fremtidig uddannelse eller jobsøgning.

 

ban_frivillige     ban_kalender     ban_kontakt.

 

Meld dig som frivillig her

 

* Skal udfyldes